What’s happening online 2018

Wat doen Nederlanders nou eigenlijk allemaal online? We delen de laatste inzichten over het gebruik van internet en social media.

Devices

Millennials meest digitale generatie

Lees verder

In 2018 zien we dat de stijgende lijn in het gebruik van internet op smartphone en televisie doorzet. Net als het bekijken van online video’s op de smartphone. Uiteraard blijven Digitieners en Millennials de digitale koplopers.

MEER, MEER, MEER!

Met nóg meer devices online

Sinds 2012 zien we een sterke groei in het gebruik van internet op smartphone en televisie. Deze stijging is nog steeds gaande. Daarentegen zien we een dalende tendens in het gebruik van de laptop/desktop: hoe lang zal het nog duren voor de smartphone #1 is?

Worden smart homes de toekomst?

Drie vijfde van de Nederlanders (61%) is met nóg meer devices online. Een toename, in 2017 was dit 57%. De ‘Internet of Things Revolutie’ lijkt in volle gang. Logischerwijs zijn vooral apparaten die in huis worden gebruikt connected, zoals de mediabox, geluidsinstallaties, de thermostaat en de verlichting.

Millennials meest digitale generatie

Van de Millennials heeft nu ongeveer iederéén een smartphone. Ook staat deze generatie op nummer 1 als het gaat om het gebruik van internet via de televisie. Netflix lijkt hier verantwoordelijk voor te zijn, dit platform gebruikt twee derde van deze generatie wel eens. Daarnaast zien we dat Millennials in hogere mate met verschillende ‘andere’ apparaten online zijn: zes op de tien zijn onder andere connected met een mediabox (28%), geluidsinstallatie (17%), fotocamera (16%) en thermostaat (15%).

Smartphone steeds populairder ‘tv-scherm’

Net als in 2017 kijkt driekwart van de Nederlanders wel eens tv, video’s of films via internet. Het kijken van online video via smartphone zit flink in de lift en is sinds 2015 zelfs verviervoudigd tot een derde van de Nederlanders. Hoewel we bij alle generaties een toename zien in het kijken van online video via de smartphone, steken de Digitieners en Millennials er in gebruik met kop en schouders bovenuit. In beide generaties zitten zes op de tien regelmatig gekluisterd aan het kleine scherm.

Meer weten over het gebruik van devices door de verschillende generaties? Download het hele rapport!

E-commerce

Vrijwel alle Nederlanders kopen wel eens producten online (93%)

Lees verder
Vrouw achter laptop

Er is veel veranderd in e-commerce land het afgelopen jaar. De online food wereld groeit, er is opnieuw groei voor m-commerce en het vertrouwen in betalingen via de smartphone blijft stijgen.

Er is in de online foodwereld nog veel te winnen!

Groei online food neemt vlucht

Van de Nederlanders die wel eens online producten kopen, heeft twee vijfde (39%) wel eens online het avondeten besteld. Het avondeten en de dagelijkse boodschappen zijn de twee hardst groeiende online bestelde productcategorieën van het afgelopen jaar. De groep Nederlanders die nog steeds per se alleen in de supermarkt hun producten wil uitkiezen (57%) verliest aan terrein. Vorig jaar betrof dit nog 66%. Een kwart van de Nederlanders ziet zichzelf wel online boodschappen doen, maar doet dit op dit moment nog niet.

Nederlanders raken steeds meer gewend aan online kopen

Verdere verschuiving van e-commerce naar m-commerce

Vrijwel alle Nederlanders kopen wel eens online (93%) en zij doen dit nog altijd het liefst via de desktop of laptop. M-commerce heeft dit jaar opnieuw een stevigere positie weten te claimen: 38% van de Nederlanders shopt wel eens via de smartphone. De cijfers laten zien dat dit voor het eerst wellicht ten koste gaat van het winkelen via desktop/laptop: het gebruik hiervan is afgenomen van 84% naar 79%.

Opnieuw meer vertrouwen in veiligheid online betalingen

Anno 2018 beschouwt de helft van de Nederlanders die wel eens online kopen het betalen van online aankopen via smartphone als (zeer) veilig. Digitieners (64%) en Millennials (65%) in het bijzonder zijn betalingen via de smartphone in het afgelopen jaar als veiliger gaan beschouwen. Babyboomers blijven minder overtuigd, een derde (35%) heeft vertrouwen in betalen via de smartphone.

Met name Digitieners en Millennials staan steeds meer open voor een wereld zonder fysieke winkels

Hoewel Nederlanders zich over het algemeen (nog) niet kunnen voorstellen dat zij alles online kopen (88%), zien we in vergelijking met een jaar geleden wel een verandering in houding. Toen wist nog 94% absoluut zeker dat zij sommige producten nog in een fysieke winkel willen kopen. Steeds meer Nederlanders omarmen een geheel online georiënteerde shopwereld. Onder de Digitieners is dit percentage gegroeid van 11% naar 19%, bij Generatie X is het aantal zelfs verdubbeld van 7% naar 14%. Onder Millennials is een groei te zien van 9% naar 19%. Het concept van de fysieke winkel lijkt voor deze groepen steeds meer belang te verliezen.

Meer weten over hoe Nederlanders online shoppen? Download het hele rapport!

Sociale Media

De onbetwiste #1 is WhatsApp

Lees verder
Vrouw met smartphone en koptelefoon

Nederlanders zijn massaal aanwezig op social netwerken. Ruim negen op de tien (94%) maken actief gebruik van minimaal één online netwerk en gemiddeld zijn we op drie netwerken actief.

Groei in gebruik WhatsApp, Instagram en Snapchat

WhatsApp is het populairste social netwerk: in 2018 noemt vier vijfde zich een actieve gebruiker, in 2017 was dit driekwart. Ook zien we een stijgende lijn in het gebruik van Instagram en Snapchat. En ondanks dat we (nog) niet massaal ons Facebook-account verwijderen, zien we een daling in het dagelijkse gebruik van dit sociale netwerk. YouTube blijft onder een breed publiek geliefd.

Gebruik Twitter en LinkedIn stabiel

In het aantal Nederlanders dat Twitter en LinkedIn gebruikt, verandert al jaren weinig. Het zakelijke LinkedIn wordt logischerwijs vooral gebruikt door Generatie X en Millennials, die volop bezig zijn met de ontwikkeling van hun carrière. Daarnaast gebruiken zij Twitter van alle generaties het meest.

#Travel, #Hobby's en #Food volgen Instagrammers op de voet

Visual content is key

Dat de Digitieners volop aan het Instagrammen en Snapchatten zijn wisten we vorig jaar al. Hun gebruik van deze netwerken is ook dit jaar weer gestegen. De Millennials zitten hen echter flink op de hielen. Bijna de helft van de Millennials is actief op Instagram, in 2017 was dit nog ruim een derde. Inmiddels delen drie op de tien Millennials ook actief foto’s en video’s op Snapchat.

Dol op online video

Driekwart van de Nederlanders kijkt wel eens online tv, video’s of films. YouTube is verreweg het meest populaire kanaal, 60% van de online video kijkers gebruikt dit wel eens. Circa de helft kijkt wel eens via Netflix. Vooral veel Digitieners en Millennials maken gebruik van deze kanalen.

Meer weten over de Facebook-moeheid van Nederlanders? Download het hele rapport!

Privacy

Nederlanders maken zich vooral zorgen om misbruik van persoonlijke gegevens

Lees verder
Man die laptop vast

Met de komst van Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zijn dit jaar de pijlen meer dan ooit gericht op het beschermen van de consument. Nederlanders zijn op dit moment nog van mening dat de overheid onvoldoende maatregelen neemt.

Online privacy is een hot topic

Zorgen om veiligheid online persoonsgegevens blijven

Ondanks dat de zorgen van de Nederlander sinds vorig jaar iets zijn verminderd, maakt de helft zich nog zorgen om de veiligheid van zijn persoonlijke gegevens op internet. Zoals we elk jaar zien zijn het de Digitieners die het meest zorgeloos internetten, een derde van hen (34%) maakt zich zorgen.

Met name zorgen om misbruik voor criminele activiteiten

De horrorverhalen over geplunderde bankrekeningen door online activiteiten vliegen ons regelmatig om de oren. De grootste angst is dan ook dat persoonlijke gegevens misbruikt worden voor criminele activiteiten.

Ruim de helft van de Nederlanders maakt zich wel eens zorgen over:

  • Misbruik van persoonlijke gegevens (57%)
  • Identiteitsfraude (56%)
  • Phishing (49%)

Verontrusting om onwetendheid over wat bedrijven met persoonlijke data doen

De meeste mensen hebben tientallen accounts om op allerlei websites in te loggen en overal waar je komt wordt data van je opgeslagen. Wat die bedrijven vervolgens met deze persoonlijke data doen, weet niemand precies. Dit idee beangstigt de helft van de Nederlanders wel eens. Twee vijfde van de Nederlanders maakt zich zorgen dat gedrag wordt gevolgd of persoonlijke gegevens worden doorverkocht aan commerciële bedrijven.

Meer weten over de zorgen om online privacy bij Nederlanders? Download het hele rapport!

Andere onderzoeken

Het ‘What’s happening online’-onderzoek wordt jaarlijks op eigen initiatief uitgevoerd door het onafhankelijke onderzoeksbureau Ruigrok NetPanel.

What's happening online 2018

Naast de good old social media hebben we gevraagd naar nieuwere thema’s binnen de digitale wereld. Virtual reality, Augmented reality en spraakgestuurde personal assistents zijn (niet meer zo heel) new kids on the block. Doe je voordeel met de kennis in deze uitgave What’s Happening Online 2018!

Bekijk in Share-it
What's happening online 2017

De jubileumeditie van What's happening online! Al tien jaar voeren we onderzoek uit naar het gebruik van internet, social media, e-commerce en aanverwante onderwerpen.

Download pdf
What's happening online 2016

In What's happening online 2016 zoomen we in op het online gedrag van verschillende generaties Nederlanders. Nieuwkomer dit jaar: de digitiener!

Bekijk de video
What’s happening online 2018