Pitstop – Communicatie onderzoek

Hoe beoordeelt jouw doelgroep jouw communicatieuiting?

De communicatie uiting

Beoordeling algemeen

De communicatie uiting wordt gemiddeld beoordeeld met een 7,9.

Lees verder

Beoordeling communicatie uiting

Wat vind je in het algemeen van de communicatie uiting?Nederlanders (n=500)

enter

Positieve aspecten van de communicatie uiting

enter

Nederlanders waarderen de communicatie uiting vanwege de visuals en geven aan dat de tekst duidelijk is. Ook vinden Nederlanders het fijn dat de prijs wordt genoemd in de tekst.

enter

‘Door die afbeelding begrijp ik direct welke type onderzoek onder het pitstop label vallen.’ (Vrouw, 26 jaar)

‘Er wordt duidelijk uitgelegd waarom het belangrijk is om 500 deelnemers bij het onderzoek te betrekken in plaats van 100’ (Man, 47 jaar)

‘Ik vind het handig dat de prijs genoemd wordt. Dit is voor mij essentieel om te bepalen of ik het onderzoek wil laten uitvoeren’ (Man, 32)

enter

Negatieve aspecten van de communicatie uiting

enter

De communicatie uiting kan worden verbeterd door meer aandacht te besteden aan de voordelen van Pitstop. Daarnaast vinden Nederlanders het fijn om een contactpersoon te hebben die ze meer uitleg kan geven over Pitstop wanneer hun onderzoek niet binnen het standaardpakket valt. Ten slotte hebben Nederlanders behoefte aan een meer vriendelijke, persoonlijke toon.

enter

”De voordelen van Pitstop zijn mij na het lezen van deze tekst nog steeds niet duidelijk. Waarom zou je hier voor kiezen in plaats van een normaal onderzoek?’ (Man, 39 jaar)

‘Mijn agile onderzoek valt niet binnen één van de drie categorieën. Voor mij is het onduidelijk bij wie ik dan terecht kan’.’ (Vrouw, 54 jaar)

‘De toon is wel heel zakelijk. Naar mijn idee kan het vriendelijker en persoonlijker’.’ (Vrouw, 44 jaar)

Beoordeling aspecten

Nederlanders vinden de communicatie uiting makkelijk te begrijpen en de vormgeving aantrekkelijk. Op volledigheid en vriendelijkheid scoort de communicatie uiting minder goed.

Lees verder

 

Begrijpelijkheid

Hoe beoordeel je de begrijpelijkheid van de communicatie uiting? Nederlanders (n=500)

Volledigheid

Hoe beoordeel je de volledigheid van de communicatie uiting? Nederlanders (n=500)

Vormgeving

Hoe beoordeel je de vormgeving van de communicatie uiting? Nederlanders (n=500)

Vriendelijkheid

Hoe beoordeel je de vriendelijkheid van de communicatie uiting? Nederlanders (n=500)

Gedrag

Maar liefst 60% van de Nederlanders is na het lezen van de tekst gemotiveerd om een aanvraag te doen voor een Pitstop onderzoek.

Lees verder

Intentie tot gedrag

De communicatie uiting motiveert mij om een aanvraag te doen voor een Pitstop onderzoekNederlanders (n=500)

Aanbevelingen

Verbeter de volledigheid en vriendelijkheid van de communicatie uiting

  • Over het algemeen wordt de communicatie uiting goed beoordeeld. Nederlanders vinden de communicatie uiting duidelijk. Ook zijn ze tevreden over de vormgeving. De volledigheid wordt echter minder goed beoordeeld. Deze kan op twee manieren verbeterd worden. Ten eerste willen Nederlanders graag meer lezen over de voordelen van Pitstop. Daarnaast vinden ze het fijn als er een contactpersoon in de tekst wordt genoemd die ze kunnen bereiken wanneer hun onderzoek niet binnen de Pitstop kaders past.

enter

  • Ook de vriendelijkheid van de communicatie uiting kan worden verbeterd. Op dit moment geeft namelijk slechts 10% van de Nederlanders aan dat de communicatie uiting vriendelijk is. Uit het onderzoek komt naar voren dat de toon van de communicatie uiting op dit moment te zakelijk is. Een vriendelijkere, meer persoonlijke toon sluit beter aan bij de doelgroep.
Pitstop – Communicatie onderzoek