Berends | Sebastiaan Interactieve fietsenstalling Pitstop onderzoek

Hoe beoordelen fietsers de interactieve fietsenstalling?

Beoordeling idee 1: verlichte vloer

81% van de fietsers vindt de verlichte vloer (zeer) aansprekend.

Lees verder

Idee 1:

Als je door de fietsenstalling fietst, licht de vloer onder en voor je op, ook in de bochten. Zo kan iemand zien als je er aan komt.

In hoeverre vind je dit idee wel of niet aansprekend?Nederlanders (n=513)

enter

Wat vind je aansprekend aan dit idee?

enter

Fietsers vinden de verlichte vloer aansprekend omdat ze zo andere fietsers kunnen zien aankomen en zelf ook gezien worden door anderen. Het geeft hen een veilig gevoel en ze vinden het er leuk uit zien.

enter

‘Zo hoef je nooit meer bang te zijn dat je tegen iemand aan fietst.’ (Vrouw, 17)

‘Altijd een veilig gevoel omdat je goed wordt gezien en zelf ook goed kan zien.’ (Vrouw, 66 jaar)

‘Super handig en veilig. Ook ziet het er gaaf uit.’ (Man, 16)

‘Hoe veiliger wil je het nog hebben dat bij verplaatsingen alles wordt verlicht. Perfect gewoon!’ (Man, 52 jaar)

‘Veilig gevoel dat je zichtbaar bent (juist ook ‘s avonds laat als je alleen bent)..’ (Vrouw, 35)

 

enter

Wat vind je minder of niet aansprekend aan dit idee?

enter

Fietsers zijn bang dat ze schrikken van het licht en dat de verlichte vloer afleidt. Ook vragen ze zich bij dit idee af hoe het werkt als het druk is in de fietsenstalling. Daarnaast maakt een aantal zich zorgen om de kosten en het energieverbruik.

enter

‘Dat als er meerdere fietsers zijn het niet duidelijk is hoeveel mensen er fietsen, alles zie je dan door elkaar.’ (Vrouw, 30 jaar)

‘Wat als er meerdere fietsers tegelijk uit een richting, of verschillende richtingen komen?’ (Vrouw, 46 jaar)

‘Ik denk dat het heel druk is en dat het veel geld kost.’ (Vrouw, 18 jaar)

‘Blijft het niet voortdurend branden met veel fietsverkeer?’ (Man, 63 jaar)

‘Energie verbruik en kosten.’ (Man, 43 jaar)

Beoordeling idee 2: informatie op de vloer

63% van de fietsers vindt de informatie op de vloer (zeer) aansprekend.

Lees verder

Idee 2:

Stel dat niet alleen de vloer onder je oplicht, maar dat er ook informatie op de vloer verschijnt. Je krijgt bijvoorbeeld te zien waar en hoeveel plekken er vrij zijn en wat de loopafstand tot aan het station is.

In hoeverre vind je dit idee wel of niet aansprekend?Nederlanders (n=513)

enter

Wat vind je aansprekend aan dit idee?

enter

Fietsers vinden de informatie op de vloer nuttig, zo zie je duidelijk waar er plek is en wat de loopafstand is tot het station. Dit is handig om te weten en het scheelt tijd.

enter

‘In grote stallingen een plek vinden op spitstijden kan zo aanmerkelijk sneller en beter.’ (Man, 60 jaar)

‘Het scheelt zoekwerk en voor personen die voor het eerst in de fietsenstalling betreden is het ook een fijn welkomsgevoel/introductie.’ (Vrouw, 19 jaar)

‘Het is soms een doolhof in de stallingen dit lijkt mij erg handig.’ (Vrouw, 47)

‘Het idee is leuk, vooral omdat dit informatie is waar je op dat moment behoefte aan hebt.’ (Vrouw, 27 jaar)

‘Alle info die je nodig hebt. Zoeken naar een plek kan dan veel gerichter en het welkom doet mij goed.’ (Vrouw, 77 jaar)

 

enter

Wat vind je minder of niet aansprekend aan dit idee?

enter

Aan de andere kant zijn fietsers bang dat de teksten afleiden en dat het ten koste gaat van de veiligheid. Een aantal geven aan de informatie liever op ooghoogte te willen hebben.

enter

‘Lijkt me erg gevaarlijk, dan let je alleen maar op de teksten en niet meer op andere deelnemers aan het verkeer.’ (Man, 30 jaar)

‘Niet op de grond, gewoon bordjes (displays) met info aan plafond.’ (Man, 54 jaar)

‘Je moet steeds naar beneden kijken in plaats van voor je, maak bordjes op de muur.’ (Vrouw, 36 jaar)‘Omdat ik afgeleid wordt, fiets ik straks tegen een paal of iets dergelijks aan.’ (Man, 51 jaar)

‘Teveel informatie op de verkeerde plek.’ (Man, 41 jaar)

De informatie op de vloer geeft aan wat de loopafstand tot het station is, zoals te zien is op onderstaande afbeelding.

Hoe waarschijnlijk is het dat je hierdoor je fiets op de etage -2 zou zetten?

Beoordeling idee 3: waarschuwing bij te snel fietsen

48% van de fietsers vindt de waarschuwing wanneer je te hard fietst (zeer) aansprekend.

Lees verder

Idee 3:

Stel dat niet alleen de vloer onder je oplicht, maar dat de vloer rood kleurt als je te hard gaat. Ook krijg je een waarschuwing te zien om op je snelheid te letten.

In hoeverre vind je dit idee wel of niet aansprekend?Nederlanders (n=513)

enter

Wat vind je aansprekend aan dit idee?

enter

Fietsers vinden het handig als ze een waarschuwing krijgen als ze te hard fietsen. Dit maakt mensen bewust van hun eigen snelheid en de snelheid van een tegenligger. Dit voorkomt ongelukken en gevaarlijke situaties.

enter

‘Kun je op gevaarlijke of plekken waar je opletten moet nooit meer te snel gaan. Ideaal en Fantastisch gewoon.’ (Vrouw, 49 jaar)

‘Door de lichten en waarschuwingen vermindert diegene waarschijnlijk zijn snelheid dus er is minder kans op ongeluk.’ (Man, 16 jaar)

‘Veilig gevoel dat anderen er ook op worden gewezen.’ (Vrouw,  66 jaar)

‘De kleur veranderring is handig, laat anderen ook zien dat er iemand met hoge snelheid aankomt.’ (Man, 24 jaar)

‘Als fietser weet je doorgaans niet hoe hard je rijdt, dus prettig als je wordt geholpen om je aan de snelheidslimiet te houden.’ (Vrouw, 40 jaar)

 

enter

Wat vind je minder of niet aansprekend aan dit idee?

enter

Fietsers zijn wel een beetje sceptisch of dit hardrijders gaat afremmen. Een aantal zien er niet de noodzaak van in. Ook zijn sommige bang dat het te druk is en ongelukken veroorzaakt.

enter

‘Als iemand te hard rijdt laat die zich niet afremmen door gekleurd licht.’ (Vrouw, 40 jaar)

‘Het is wat belerend. Waarom zou je hard willen fietsen in de fietsenstalling?’ (Man, 32 jaar)

‘Mensen gaan zich hier toch niet aan houden. Mogelijk gaan ze het leuk vinden zodra het rood wordt. (Man, 46 jaar)

‘Veel te druk, te veel informatie tegelijk. Wat als er tien mensen fietsen, dan wordt het een disco?’ (Man, 36 jaar)

Als je te snel fietst kleurt de vloer rood en krijg je een waarschuwing te zien om op je snelheid te letten.

Hoe waarschijnlijk is het dat je hierdoor je snelheid zou aanpassen?

Samenvatting

Fietsers vinden de verlichte vloer het meest aansprekend. Ook de informatie spreekt aan. De helft van de fietsers vindt de waarschuwing bij te hard fietsen aansprekend.

Lees verder

Fietsers zijn over alle ideeën enthousiast en vinden de verlichte vloer het meest aansprekend.

 • Vier op de vijf fietsers vinden de verlichte vloer aansprekend. Ze vinden het handig dat anderen hen zien en dat zij anderen kunnen zien aankomen. Fietsers denken dat dit voor een veilige fietsenstalling zorgt en ongelukken voorkomt. Wel vragen ze zich af hoe het gaat werken als het druk is in de fietsenstalling.
 • De informatie op de vloer spreekt twee derde van de fietsers aan. Ze vinden het nuttig om deze informatie te krijgen, maar twijfelen of het wel handig is dat dit op de vloer wordt getoond. Twee op de drie fietsers zou door de informatie zijn/haar fiets op de andere etage parkeren.
 • De helft van de fietsers vindt de waarschuwing bij te hard fietsen aansprekend. Een deel vindt het handig om een waarschuwing te krijgen en denkt dat fietsers hun snelheid hierdoor zullen aanpassen. Een deel van de fietsers twijfelt of men zich daar wel aan gaat houden. Twee op de drie fietsers zegt door deze waarschuwing zijn/haar snelheid aan te passen.

 

 

Aansprekendheid ideeënFietsers (n=513)

Onderzoeksverantwoording

In totaal hebben 513 deelnemers de vragenlijst ingevuld.

Lees verder

Methode en doelgroep

 • Het kwantitatieve onderzoek is online uitgevoerd. De doelgroep voor dit onderzoek bestaat uit Nederlanders van 16 jaar en ouder. Door middel van een selectievraag hebben we Nederlanders geselecteerd die minimaal één keer per maand fietsen. In dit rapport noemen we hen fietsers.
 • De steekproef is representatief naar geslacht, leeftijd en opleidingsniveau. In totaal hebben 513 fietsers de vragenlijst helemaal ingevuld.

Steekproefomvang en betrouwbaarheid

 • Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van een steekproef, niet iedereen uit de populatie heeft zijn of haar mening gegeven. Als de uitkomsten van dit onderzoek worden gebruikt om over de populatie uitspraken te doen, dan moeten betrouwbaarheidsmarges in acht worden genomen. Bij een steekproefomvang van n=513 bedraagt de maximale marge bij 95% betrouwbaarheid 4,3%. Dat betekent dat een uitkomst van 50% in de steekproef in werkelijkheid in de populatie tussen de 45,7% en 54,3% ligt.

Steekproef en steekproefkader

 • Als steekproefkader hebben we gebruik gemaakt van het onlinepanel van PanelClix. Hieruit is een gestratificeerde steekproef getrokken. Wij werken met leveranciers die voldoen aan onze kwaliteitseisen volgens ISO-norm 20252.

Representativiteit

 • De steekproef is representatief naar geslacht, leeftijd en opleidingsniveau. De representativiteit is bereikt door stratificatie van de bruto steekproef voorafgaand aan de dataverzameling, quotering tijdens de dataverzameling en een kleine weging achteraf. Als referentiebestand hebben we gebruik gemaakt van de Gouden Standaard 2019, ontwikkeld door de MOA en het CBS.

Vragenlijst en respons

 • De vragenlijst heeft online gestaan van 15 tot en met 21 oktober 2020. De vragenlijst is in nauw overleg met Berends | Sebastiaan tot stand gekomen. Gemiddeld hebben Nederlanders 5 minuten nodig gehad om de vragenlijst in te vullen. Er zijn 4.901 uitnodigingen voor het onderzoek verstuurd. De respons bedraagt 11%.
  • Aantal uitnodigingen (bruto steekproef): 4.901
  • Gestart met vragenlijst: 966
  • Uitgescreend (geen doelgroep): 149
  • Uitgescreend (quotum vol): 283
  • Afgehaakt: 12
  • Uitgescreend (niet goed ingevuld): 8
  • Gekwalificeerde deelnemers (netto steekproef): 513

Profiel deelnemers

GeslachtNederlanders 16+ (n=660)

LeeftijdNederlanders 16+ (n=660)

OpleidingsniveauNederlanders 16+ (n=660)

Hoe vaak fiets jij normaal gesproken? Neem hierbij de periode vóór de coronacrisis in gedachten, voor maart 2020Nederlanders 16+ (n=660)

Berends | Sebastiaan Interactieve fietsenstalling Pitstop onderzoek